Voorman Hovenier

Contactpersoon:

Brian van Norde

 

Salaris:

Conform CAO

 

Omschrijving vacature:

Doel van de functie:
Realiseren van de werkuitvoering met betrekking tot aanleg en/of onderhoud van beplantingen, gazons e.d van onder meer gemeentelijk groen, landschapselementen, sport- en recreatieterreinen, tuinen van particulieren, bedrijven en instellingen, zodanig dat voldaan wordt aan de opdracht in termen van kwaliteit, tijd en budget en tevredenheid bij opdrachtgevers.

 

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken: 

 

  • Coördineren en mede uitvoering geven aan opdrachten op het gebied van aanleg en/of onderhoud van: tuinen/groenvoorzieningen (niet onder architectuur) bij particulieren, gemeenten, bedrijven en instellingen landschapselementen, sport- en recreatieterreinen.
  • Een en ander op basis van werkopdrachten en bestekken, projectomschrijvingen en (partieel) toezicht van de uitvoerder/projectleider.
  • Begeleiden van medewerkers, geven van vaktechnische aanwijzingen en instructies en toezien op de uitvoering, opdat werkzaamheden conform opdracht en binnen budget en conform ISO-voorschriften worden uitgevoerd, met in achtneming van bedrijfsen ARBO-voorschriften.
  • Treffen van voorbereidingen voor uit te voeren opdrachten, zodanig dat de werkzaamheden volgens plan kunnen aanvangen en een efficiënte uitvoering van het werk mogelijk wordt. In dit kader onder meer: maken van werkplannen en indelen van medewerkers op basis van opdrachtomschrijvingen en toelichtingen daarop van de projectverantwoordelijk uitvoerder/projectleider afstemmen met opdrachtgevers over uitvoeringstijdstippen, momenten van mogelijke overlast e.d. bestellen, reserveren/afroepen van machines/materieel, plantmateriaal en andere benodigde materialen en zorgen voor tijdige aanvoer/-levering op het project treffen van maatregelen op het gebied van veiligheid zoals wegafzettingen e.d.
  • Organiseren en coördineren van de werkuitvoering en bewaken van de voortgang en uitvoering in kwalitatieve en kwantitatieve zin, zodanig dat een doeltreffende en efficiënte uitvoering wordt gewaarborgd en voldaan wordt aan de (ISO)opdrachtspecificaties. Hiertoe onder meer: controleren van de werkuitvoering en aangeven van gewenste correcties aan medewerkers beoordelen van op het project aangeleverde plant- en inrichtingsmaterialen en middelen op kwaliteit en hoeveelheid en ondernemen van actie bij afwijkingen zorg dragen voor het nauwkeurig uitmeten/uitzetten van tuinindelingen en opnemen/maken.