Assistent Hovenier

Contactpersoon:

Brian van Norde

 

Salaris:

Conform CAO

 

Omschrijving vacature:

Doel van de functie:

Verrichten (in teamverband) van (deel)taken met betrekking tot het aanleggen, renoveren of onderhouden van tuinen, openbare groenvoorzieningen, sport- en recreatieterreinen e.d., zodanig dat wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen.

 

Verantwoordelijkheidsgebieden / kerntaken:

Uitvoeren van onderdelen van werkzaamheden of assisteren bij het in teamverband uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot het aanleggen, renoveren of onderhouden van onder meer: (dak)tuinen, historische tuinen en landschapstuinen al dan niet onder architectuur vegetatiedaken, tuinen en (openbare)groenvoorzieningen van gemeenten, bedrijven en instellingen landschapselementen, sport- en recreatieterreinen.

 

Uitvoeren van de werkzaamheden aan de hand van nauw omschreven taken en gerichte instructies, zodanig dat wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen. Een en ander houdt onder meer in:

 

  • Assisteren bij het uitmeten/uitzetten van delen van ontwerpen
  • Belijning van sportvelden e.d. uitvoeren van grondverbeteringswerkzaamheden
  • Aanbrengen van teelt- en afwateringslagen, gravel e.d.
  • Assisteren bij werkzaamheden ten behoeve van het aanleggen of onderhouden van vijvers/waterpartijenpaden/verhardingen, plaatsen van afscheidingen, pergola’s, tuinhuisjes, e.d.
  • Graven van voorzieningen met betrekking tot aanleg van leidingen planten van bomen, heesters en plantgoed uitvoeren van verschillende seizoengebonden werkzaamheden (bemesten, snoeien, verwijderen van onkruid en plantendelen, maaien, verticuteren, rollen van grasmatten e.d.).
  • Zorgen voor een adequaat en veilig gebruik van bij de werkzaamheden te gebruiken machines/apparatuur en gereedschappen en tijdig uitvoeren van gebruikersonderhoud.
  • Melden van (dreigende) gebreken aan apparatuur/gereedschappen aan de voorman.
  • Bijhouden van een eenvoudige werkadministratie (uren-/materiaalverantwoording)