Allround Hovenier

Contactpersoon:

Brian van Norde

 

Salaris:

Conform CAO

 

Omschrijving vacature:

Doel van de functie: 
Verrichten van werkzaamheden met betrekking tot aanleg, renovatie en onderhoud van tuinen (in het algemeen onder architectuur en bestekken), groenvoorzieningen, landschapselementen en sport- en recreatieterreinen, zodanig dat het werk op tijd en conform gestelde kwaliteitseisen wordt uitgevoerd.

 

Verantwoordelijkheidsgebieden/ kerntaken: 
Uitvoeren van opdrachten op het gebied op het gebied van aanleg, renovatie en onderhoud van:

 

  • (dak)tuinen, historische tuinen en landschapstuinen al dan niet onder architectuur
  • vegetatiedaken, tuinen en (openbare)groenvoorzieningen van gemeenten, bedrijven en instellingen landschapselementen, sport- en recreatieterreinen.
  • Met inbegrip van waterpartijen, civiele inrichtingselementen, speelvoorzieningen etc.
  • Uitvoeren van minder omvangrijke/complexe opdrachten op dit terrein alleen, op basis van tuinontwerpen, bestekken en instructies van de uitvoerder of ontwerper.
  • Uitvoeren van omvangrijke opdrachten in teamverband onder leiding van een Voorman A.
  • Voorbereiden van alleen uit te voeren opdrachten zoals, regelen van de tijdige aanwezigheid/- beschikbaarheid van benodigde plant- en overige materialen, machines en gereedschappen, afstemmen van de werkzaamheden met (vertegenwoordigers van) opdrachtgevers, een en ander zodanig dat een efficiënte uitvoering van het werk mogelijk is.

 

Verrichten van werkzaamheden, zodanig dat binnen de opdracht omschreven activiteiten op tijd en overeenkomstig de in ontwerpen vastgelegde specificaties worden uitgevoerd. In dit kader, uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van onder meer: uitmeten/uitzetten van (delen van) ontwerpen, opnemen/maken van schetsen voor kleine wijzigingen op verzoek van en in overleg met opdrachtgever uitvoeren van grondverbeteringswerkzaamheden, aanbrengen van teelt- en afwateringslagen aanleggen van natuurvijvers en waterpartijen met gebruikmaking van folie of rubber, m.i.v. drainage en afvoeren, randafwerking e.d. aanleggen van (kleinere oppervlakten) sierbestrating, paden, tuinverhogingen, terrassen e.d. funderen en plaatsen van afscheidingen, pergola’s, tuinhuisjes, tuinornamenten, speelvoorzieningen e.d. aanleggen (excl. aansluiten) van tuinverlichting, watertoevoeren aanplanten van bomen, heesters, één- en méérjarig plantgoed, aan de hand van in ontwerpen vastgelegde beplantingsschema’s uitvoeren van de diverse seizoengebonden werkzaamheden als bemesten, (vorm)snoeien en verwijderen van onkruiden en afgestorven planten(delen), maaien/rollen/verticuteren van gazons.